Privacyverklaring

Heiloo-Online is een website van Mars Management Science, gevestigd in het Businesscentrum Willibrordus aan de Kennemerstraatweg 464 te Heiloo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37111854.

Persoonlijke gegevens
Heiloo-Online bewaart de volgende persoonsgegevens:
- E-mail adres bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, voor het uitvoeren van de verzending, gedurende de periode van de aanmelding.
- Naam, e-mail adres en IP-adres bij het plaatsen van een bericht, zoals op het prikbord, of het versturen van een bericht aan de beheerders, voor het bevestigen van het bericht, het vervolgcontact en het vaststellen van de verzender, gedurende de periode van één jaar.
- IP-adres bij het bezoeken van een website, voor het tellen van het bezoek aan een website, gedurende de periode van 3 maanden.

Embedding en verwijzingen
Op Heiloo-Online worden veel media getoond ('embedding'), zoals foto's, video's, tweets en polls, die worden aangeboden door derden, zoals Instagram, YouTube, Twitter en Polldaddy. Deze diensten verzamelen mogelijk zelf ook persoonsgegevens. Hierop hebben wij geen invloed. Ook wordt op vele plekken doorgelinkt naar andere websites, die persoonsgegevens kunnen verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites. Bekijk de betreffende website voor meer informatie.

Statistieken
Heiloo-Online verzamelt statistieken over het bezoek en het gebruik van de website met behulp van Google Analytics. Hierbij wordt het IP adres geanonimiseerd door het laatste octet te verwijderen. De statistieken worden niet gedeeld met andere diensten.

Recht op inzage, rectificatie of wissen
Opgeslagen gegevens kunnen worden opgevraagd, aangepast en gewist door middel van een e-mail aan info@heiloo-online.nl. Wij nemen binnen redelijke termijn contact op om de identiteit vast te stellen.

Klachten
Klachten kunnen worden ingediend via e-mail aan info@heiloo-online.nl. Als een klacht niet afdoende wordt behandeld, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.